Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κωδικός 719

Γειά σας,
τους τελευταίους 7 μήνες του 2013 αγόρασα ένα αυτοκίνητο από έναν φίλο και πλήρωσα 500 ευρώ (μοντέλο του 2000, 1390 κ.ε.). Εκτώς από το ΑΦΜ μου και τα στοιχεία του αυτοκινήτου που είναι προσυμπληρωμένα στο taxisnet, στον κωδικό 719 θα γράψω το ποσό των 500 ευρώ που το αγόρασα; που θα γράψω το ΑΦΜ του πωλητή; χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 4 Απαντήσεις

Καλημέρα,

Ναι στον κωδ.719 θα δηλώσετε το ποσό των 500 €. Το ΑΦΜ του πωλητή δεν απαιτείται να το καταχωρήσετε κάπου ούτε θα σας ζητηθεί κατά την υποβολή της δήλωσης, καθώς ο αγοραστής είστε εσείς. Αν είσασταν ο πωλητής, το σύστημα θα σας ζητούσε τον ΑΦΜ του αγοραστή (στη φάση υποβολής της δήλωσης). Κάτι άλλο δεν κάνετε, με την προϋπόθεση ότι έχετε την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον πωλητή ή το σχετικό παραστατικό αν το αγοράσατε από έμπορο.

Στον κωδικό 719 θα πρέπει να καταχώρισουμε το ποσό που προκύπτει ως επιβάρυνση για εργαζόμενο που χρησιμοποιεί εταιρικό ΙΧ με leasing (παροχές σε είδος του Άρθρου 13 Ν.4172/2013); Αν όχι, σε ποιον κωδικό καταχωρείται;

Καλημέρα,
Αν δεν έχετε την ιδιότητα του εταίρου, μέλους εταιρίας, διαχειριστού, διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου ΔΣ κλπ, δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί τεκμηρίων ΕΙΧ (ν. 4172/2013, άρθρ.31, §1γ και άρθρο 32) για το εταιρικό ΕΙΧ που χρησιμοποιείτε και επομένως δεν χρησιμοποιείτε τον κωδικό 719.
Αντίθετα, με βάση τον ίδιο νόμο (άρθρ.13 §2) σας καταλογίζεται ως παροχή σε είδος (εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες) η χρήση του συγκεκριμένου ΕΙΧ και κανονικά θα πρέπει στη βεβαίωση αποδοχών και σε ιδιαίτερη σειρά να αποτιμάται σε χρήμα αυτή η παροχή. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει φαίνεται προσυμπληρωμένο το ποσό στον κωδ. 301 του πίνακα 4 της Ε1 (αθροιστικά με τις κανονικές αποδοχές).

Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Το ποσό ασφαλώς εμφανίζεται στη βεβαίωση αποδοχών και αθροιστικά με τις μισθολογικές αποδοχές είναι προσυμπληρωμένο σωστά στον κωδ. 301. Η σχέση μου με την εταιρεία είναι σε υπαλληλική βάση, είμαι όμως και μέλος του Δ.Σ., χωρίς να είμαι μέτοχος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση