Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δήλωση κατοικίας

Οκτώ μηνες του 13 εμένα σε ενοίκιο. Τους υπολοιπους  4 στο πατρικό μου,μαζί με τους γονεις μου.Πως θα το δηλωσω αυτό και πρεπει ο πατέρας μου να δηλώσει πως με φιλοξενεί;

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Για τους 8 μήνες του ενοικίου, θα χρησιμοποιήσετε τον πίνακα 5.1.α και τον υποπίνακα της περίπτωσης 12 του πίνακα 6. Για τους υπόλοιπους 4 μήνες, θα χρησιμοποιήσετε μόνο τον δεύτερο από τους παραπάνω για να δείξετε ότι φιλοξενείστε. Ο πατέρας σας δε θα κάνει κάποια αναφορά για τη φιλοξενία.

1. Στον πίνακα 5.1.α (για την κατοικία που μισθώνατε):
Δώστε τη διεύθυνση του ακινήτου, υπόλοιπες οδούς που περικλείουν το οικοδ.τετράγωνο, τσεκ στον κωδ. 203, τ.μ. κατοικίας στον κωδ. 211, 100 στον κωδ. 213 και 8 στον κωδ.215

2. Στον πίνακα 6 (για την κατοικία που μισθώνατε):
1η σειρά:ΑΦΜ ιδιοκτήτη στον κωδ. 801, στον κωδ.091 τα τ.μ, 8 στον κωδ. 097 και το συνολικό ενοίκιο των 8 μηνών στον κωδ. 811.

3. Στον πίνακα 6 (για τη φιλοξενία):
2η σειρά:ΑΦΜ του πατέρα σας στον κωδ. 802, τσεκ στον κωδ. 094, τα τ.μ της κατοικίας του πατέρα σας στον κωδ.093 και 4 στον κωδ. 098.

Δείτε και εδώ http://www.forin.gr/assistant (Ε1 οικ. Έτους 2014)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση