Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

επιμίσθιο αλλοδαπής στρατιωτικού -εισφορά αλληλεγγύης

Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιόν κωδικό μπαίνει το επιμισθίο στρατιωτικού (κόσοβο), η βεβαίωση αναγράφει ημερήσια αποζημίωση- δεν υπόκειται σε φορολογία ν.4038/12 αρθ.35 παρ.5.
Υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης? ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση