Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Περιοδικές ΦΠΑ

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ Μαρτίου ήταν χρεωστική κατά 22,54€, οπότε στην εκκαθάριση βγήκε μηδενική, αφού είναι λιγότερα από 30,00€. Στη δήλωση του Απριλίου πρέπει να προ-συμπληρώσουμε εμείς το ποσό αυτό;

  • 1 Απάντηση

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Ν. 2859/2000)
Άρθρο 38. Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις

2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34." Στην επόμενη περίοδο θα μεταφερθεί το ποσό (χρεωστικό κάτω των 30 ευρώ) με αναγραφή του στον κωδικό 412 της περιοδικής δηλώσεως ΦΠΑ . "

Προσθέστε τη δική σας απάντηση