Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καλησπέρα . Θα ήθελα την βοηθειά σας όσο αφορά το θέμα : Βουλγάρικη εταιρία ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα εταιρία Μ.ΕΠΕ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/20-01-2011 ο φορολογικός αντιπρόσωπος δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του. Η μόνη του υποχρέωση είναι η υποβολή ΦΠΑ Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα . Κάνω λάθος? Σας ρωτάω διότι στην εφορία μου λένε θα τηρεί βιβλια απλογραφικα , θα κάνεις δηλώσεις κλπ.Τελικά τι ισχύει?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Αγαπητή Μαρία,

οι φορολογικοί αντιπρόσωποι υποκείμενων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Βουλγαρία) δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου φορολογικού αντιπροσώπου και έκδοσης στοιχείων για λογαριασμού του εντολέα τους. Τα στοιχεία μπορεί να τα εκδίδει απευθείας ο κοινοτικός εντολέας από τον τόπο εγκατάτασής του (π.χ. Βουλγαρία) αναγράφοντας όμως και το ελληνικό ΑΦΜ που έχει λάβει (βλέπε ΠΟΛ 1011/2011).

Τέλος από το 2013 και μετά δεν είναι υποχρεωτικός ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα από κοινοτικούς υποκείμενους. Προβλέπεται ηλεκτρονική διαδικασία λήψης ΑΦΜ, υποβολής δηλώσεων και πληρωμής του φόρου (βλέπε ΠΟΛ 1113/2013).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση