Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου σε δικηγορική αμοιβή

Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε ,αν η αμοιβή για την παράσταση σε δική πέραν της αμοιβής αναφοράς του γραμματίου είσπραξης του εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου, που λαμβάνει δικηγόρος φυσικό πρόσωπο ή δικηγορική εταιρεία, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% (άρθρο 64,παράγραφός 1δ του Ν.4172) ή προκαταβολή φόρου 15% (άρθρο 69 παράγραφος 5α του Ν.4172/2013);

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr