Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογικός χειρισμός σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων από 03.01.2014 έχει συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εταιρεία (leasing) για πέντε αυτοκίνητα .Πληρώνει μίσθωμα στην εταιρεία (leasing) κάθε μήνα για 4 χρόνια και στο τέλος της σύμβασης τα αυτοκίνητα θα περιέλθουν στην ατομική επιχείρηση έναντι καταβολής ενός ποσού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα μηνιαία μισθώματα εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης και αν το ποσό τους αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για τον ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης;

ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr