Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου σε παροχή υπηρεσιών ανώνυμης εταιρείας.

Λογιστήριο, ανώνυμη εταιρεία προαιρετικά δέχεται να παρακρατείται φόρος στοις αμοιβές της 20% ως φόρος ελευθέρων επαγγελματιών. Ο συγκεκριμένος χειρισμός χρησιμοποιείται για την είσπραξη τουλάχιστον του 20% της αμοιβής της εταιρείας από τους πελάτες της.

Το γεγονός αυτό δεν επιτρεπόταν από τις διατάξεις του 2238 ούτε βέβαια από τον 4172. Η ερώτηση είναι η εξής. Μπορεί η εταιρεία να συνεχίσει με το ίδιο καθεστώς η θα δημιουργηθεί πρόβλημα και αν ναι ποιο. Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση