Χρέωση ΦΠΑ σε προμήθεια πωλήσεων για λογαριασμό τρίτου

Εμπορική επιχείρηση (χονδρικό εμπόριο οπωρολαχανικών) πουλάει εμπορεύματα για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος και εκδίδει εκκαθάριση πώλησης για λογαριασμό τρίτου.Στην προμήθεια που χρεώνει η επιχείρηση στην εκκαθάριση για την εν λόγω πώληση χρεώνεται ΦΠΑ με συντελεστή 13% (ίδιο με τον συντελεστή των πωληθέντων εμπορευμάτων) ή δεν υπάρχει υποχρέσωη χρέωσης ΦΠΑ ?

  • 1 Απάντηση

ΠΟΛ 1113/2006.
Η προμήθεια ακολουθεί τον συντελεστή του αγαθού δηλ. 13%.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση