Δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων και λήψη υπηρεσιών

Για δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στη Δ.Ο.Υ. στο τμήμα Μητρώου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού;

  • 1 Απάντηση

ΟΧΙ  Μόνο δήλωση μεταβολλών στο Μητρώο της ΔΟΥ όπου θα δηλώνεται η έναρξη διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση