Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Εκκαθάριση ΙΜΕ - ΕΠΕ - Στοιχεία άνω των 3.000 ευρώ

Για την εξόφληση της εκκαθάρισης που εκδίδει η Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. στα μέλη της, για ποσό άνω των 3.000 ευρώ, ισχύει ότι ισχύει για όλες τις συναλλαγές; (Μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή)

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 2 του Κ.Β.Σ., η υποχρέωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου είναι απαραίτητη για την απόδειξη συναλλαγής που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων ευρώ και άνω. Βάσει αυτού, οι εκκαθαρίσεις δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 18 § 2 του Κ.Β.Σ.. Σχετικά δείτε το θέμα 96 του άρθρου 18 του βιβλίου Κ.Β.Σ. - Ανάλυση - Ερμηνεία του Δ. Σταματόπουλου (Τόμος Γ', σελ. 2274) όπου παρατίθεται σχετικό έγγραφο του Υπ. Οικονομικών για τις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ ΑΕ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση