Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Κύρια κατοικία

Είμαι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων (αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) επιφάνειας 100 και 50 τ.μ. αντίστοιχα. στον ίδιο όροφο μιας πολυκατοικίας.Τα δύο αυτά διαμερίσματα χρησιμοποιώ ώς κύρια κατοικία (στο μεγάλο: Υ/Δ και σαλοτραπεζαρία, στο μικρό: γραφεία των παιδιών, και δωμάτιο ξένων) Στην ηλεκτρονική υποβολή του Ε1 δεν έχω τη δυνατότητα μέσα από το σύστημα να δηλώσω περισσότερες από μία κατοικίες ως κύριες, με αποτέλεσμα να δηλώνω αναγκαστικά το μικρό διαμέρισμα ως δευτερεύουσα κατοικία με αντίστοιχη διαφορά στον υπολογισμό των τεκμηρίων, προς όφελός μου βέβαια, αλλά με κίνδυνο κυρώσεων σε περίπτωση που κριθεί ανακριβής η δήλωσή μου. Σκέφτομαι να τροποποιήσω την επιφάνεια της κύριας κατοικίας από 100 σε 150 τ.μ. και να μην δηλώσω καθόλου την μικρή ως δευτερεύουσα, αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των ακινήτων που έχει η ΓΓΠΣ στο όνομά μου και αυτών που θα φαίνονται στη δήλωσή μου. Γνωρίζεται εάν υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος απεικόνισης των ανωτέρω; Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Με βάση την ΠΟΛ 1047/17-2-1998 (http://www.forin.gr/articles/article/1923/pol-1047-17-2-1998-prosdiorismos-tou-tekmartou-eisodhmatos-apo-idiokatoikhsh) αν δύο ή περισσότερα διαμερίσματα του ίδιου ή διαφορετικού ορόφου, που συνορεύουν, έχουν συνενωθεί λειτουργικά, χωρίς τη σύσταση συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη συνένωσή τους, το άθροισμα των επιφανειών τους θεωρείται ως μια κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα, αντίστοιχα, ανάλογα με τη χρήση τους.

Συνεπώς θα πρέπει να τα απεικονίσετε σαν μια κύρια κατοικία συνολικού εμβαδού 150 τ.μ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση