ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

φυσιοθεραπευτής που απασχολεί προσωπικό και χρήση φορολογικού μηχανισμού

φυσιοθεραπευτής ο οποίος απασχολεί ένα άτομο θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα από εμπορική επιχ/ση κατ΄επέκταση πρέπει να κάνει χρήση φορολογικού μηχανισμού ή θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας κατέπέκταση εξαιρείται από την χρήση φορογικού μηχανισμού;

  • 1 Απάντηση

Δείτε προηγούμενη απάντηση εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση