Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΔΟΕ

Καλησπέρα .
Σε ποια  εγκύκλιο αναφέρεται  ,ότι για τον έλεγχο  του άρθρου 28 παρ.2 του Ν.3296/2004 ,σε ότι αφορά τους προσωρινούς και προληπτικούς  ελέγχους  ,η παραπάνω επαλήθευση , ανεξαρτήτως ελεγκτικής υπηρεσίας (Δ.O.Υ. Σ.Δ.Ο.Ε.) ,θα ενεργείται μόνο εφόσον αυτό αναγράφεται στην οικεία εντολή ελέγχου ;
Με εκτίμηση
Χρίστος Χρυσάνθης

  • 1 Απάντηση

Στην ΠΟΛ 1027/22-2-2005 και στο άρθρο 28 § 2 εδάφιο τρίτο ορίζεται ότι : " Σε ότι αφορά τους προσωρινούς και προληπτικούς ελέγχους, η παραπάνω επαλήθευση (διενέργεια ελέγχου ταμείου), ανεξατρήτως ελεγκτικής υπηρεσίας (Ελεγκτικά Κέντρα, ΔΟΥ,ΣΔΟΕ) θα ενεργείται μόνο εφόσον αυτό αναγράφεται στην οικεία εντολή ελέγχου ".

Προσθέστε τη δική σας απάντηση