Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΗ ΠΟΛ1262/93

Θα ήθελα να ρωτήσω οι εκροές απαλλαγμένες βαση ΠΟΛ1262/93 που πρέπει να αναγραφούν στο ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ στην 2η σελίδα. Πιο συγκεκριμένα θα αναγραφούν στη στήλη 3 (επιμερισμός διαφοράς εκροών ) ή στην στήλη 5 (λοιπές δηλωθείσες εκροές) . Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση