Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ζημιές ανταλλαγής ομολόγων

η παράγραφος 13 του άρθρου 105 του 2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 4110/2013, ισχύει και για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες ή μόνο για τα τις εταιρίες του άρθρου 101;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση