ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

Στον νέο ΚΦΑΣ δεν συμπεριλάβανεται το ειδικό ακυρωτικό , αυτό σημαίνει ότι καταργήθηκε? Κατά  συνέπεια σε περίπτωση λάθους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα πρέπει να εκδόσουμε Πιστωτικό? Πως θα χειριστούμε  τα προβλήματα στους φορολογικούς μηχανισμούς όπου στο παρελθόν είχαμε τη δυνατότητα να κανουμε χρήση των ειδικών ακυρωτικών. Παράδειγμα κατά τη διαδικασία ΄της σήμανσης δεν γίνεται εκτύπωση ενώ δημιουργήθηκε συμβολοσειρά.

  • 3 Απαντήσεις

Δείτε σχετικά τα θέματα 60 και 61 στο Ειδικό Κεφάλαιο Φορολογικών Μηχανισμών στο τέλος του βιβλίου "Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - Ανάλυση - Ερμηνεία" του Δημ. Σταματόπουλου.

H ΠΟΛ.1036/22.2.2013 όμως, νομίζω, δίνει διαφορετική ερμηνεία -και πιο ορθή κατά τη γνώμη μου-από το προτεινόμενο από το κ. Σταματόπουλο.

Κ. Μανωλούδη,
στη συγκεκριμένη εγκύκλιο οδηγία του Υπ. Οικονομικών, αναφέρεται ότι "στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που υποχρεωτικά ή προαιρετικά σημαίνεται με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον δεν έγινε χρήση αυτού, απαιτείται η έκδοση ακυρωτικού στοιχείου με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δεδομένου ότι, το ακυρωθέν φορολογικό στοιχείο έχει διαφυλαχθεί στη μνήμη του φορολογικού μηχανισμού (αρχεία a.txt, b.txt κ.λπ.)".
Άποψη μας είναι ότι η υποχρέωση αυτή δεν προκύπτει από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ καθώς στις νέες διατάξεις δεν πραγματοποιείται ουδεμία αναφορά σε υποχρέωση έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου, όπως συνέβαινε στις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση αυτή δε μπορεί να επιβληθεί μέσω εγκυκλίου οδηγίας του Υπουργείου Οικονομικών (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση).
Η άποψη μας εξακολουθεί να είναι ότι:
- στην περίπτωση που η μηχανογραφική έκδοση στοιχείων δε συνεπάγεται ταυτόχρονη ενσωμάτωση των δεδομένων στα βιβλία της επιχείρησης, αρκεί η αναγραφή επί των παραστατικών της λέξης "ΑΚΥΡΟ", όπως ακριβώς συμβαίνει με τα χειρόγραφα στοιχεία
- στην περίπτωση που ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών χρησιμοποιεί μηχανογραφικό σύστημα για την έκδοση των στοιχείων του και από το ίδιο σύστημα ενημερώνονται ταυτόχρονα τα βιβλία του, μπορεί να εκδίδεται ακυρωτικό στοιχείο ή λογιστικό σημείωμα  προκειμένου να τακτοποιηθεί λογιστικά η λανθασμένη εγγραφή.
Συνοπτικά, το ακυρωτικό στοιχείο καταργήθηκε, δεν αναφέρεται στις διατάξεις του ΚΦΑΣ και ως εκ τούτου μόνο σε προαιρετική έκδοση μπορούμε να αναφερόμαστε και όχι σε υποχρεωτική έκδοση αυτού. Υποχρεωτική έκδοση στοιχείου προϋποθέτει ρητή διάταξη νόμου.
Σημειώνεται, τέλος, ότι αν η λανθασμένη έκδοση του στοιχείου διαπιστωθεί μετά τη χρησιμοποίησή του, η διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών γίνεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή απόδειξης επιστροφής, κατά περίπτωση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση