Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Λογιστής με εργαζόμενο - Ταμειακή

καλησπέρα, σχετικά με τον νέο κφας, ο λογιστής που απασχολεί ενάν εργαζόμενο θεωρείται εμπορική επιχειρησή?αν ναι είναι υποχρεός σε ταμειακή για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες?

  • 1 Απάντηση

Έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι αν πρόσωπο που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα π.χ. λογιστής, διαθέτει σε τέτοιο βαθμό ανεξάρτητους συνεργάτες και έμμισθο προσωπικό ώστε να διαμορφώνεται εμφανώς η άσκηση οργανωμένης κερδοσκοπικής επιχείρησης, τότε στην περίπτωση αυτή αποκτά εισόδημα από εμπορική επιχείρηση και όχι από ελευθέριο επάγγελμα.
Στην περίπτωση αυτή, επομένως, η επιχείρηση δε θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και κατ' επέκταση υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων από φ.τ.μ. ή Η/Υ με φορολογικό μηχανισμό.
Δείτε αναλυτικά το θέμα 83 του άρθρου 7 του βιβλίου "Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - Ανάλυση - Ερμηνεία" του Δημ. Σταματόπουλου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση