ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Δελτίο Αποστολής αντί για δελτίο ποσοτικής παραλαβής

Θα ήθελα να ρωτήσω με βάση τον ΚΦΑΣ και δεδομένου την κατάργηση του δελτίου ποσοτικής παραλαβής , αν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών παραλαμβάνει απο ιδιώτη ένα είδος για επισκευή ( π.χ. Η/Υ ) , οφείλει να εκδώσει Δελτίο Αποστολής ή η υποχρέωση αυτή υπάρχει μόνο όταν παραλαμβάνει εμπορεύματα ασυνόδευτα απο άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών. Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Στις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ αναφέρεται ότι εκδίδεται δελτίο αποστολής από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθή­κευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικό­νισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος.
Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αναφέρεται η περίπτωση επισκευής αγαθών και ως εκ τούτου δεν προκύπτει εκ των διατάξεων υποχρέωση έκδοσης ΔΑ για την περίπτωση αυτή.
Δείτε σχετικά το θέμα 32 του άρθρου 5 του νέου βιβλίου "Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - Ανάλυση - Ερμηνεία" του Δημ. Σταματόπουλου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση