Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

συντελεστής φπα στα νησία (Σάμος)

Με ποιον συντελεστή φπα θα τιμολογηθεί ιδιώτης εγκατεστημένος στην Σάμο απο εταιρεία (νομικό πρόσωπο)  εγκατεστημένη στην Αθήνα. Τα εμπορεύματα θα σταλούν με δελτίο αποστολής απο την Αθήνα στην Σάμο και θα εκδοθεί Απόδειξη Λιανικής Πώλησης στον ιδιώτη πελάτη. 

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 21 § 4 περ' β του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι :
   " Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός :...........β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά ".
   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι παραδόσεις προς ιδιώτες των περιοχών αυτών, από υποκείμενους της λοιπής Ελλάδας, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και κατά συνέπεια στην περίπτωση που αναφέρετε θα εφαρμόσετε το συντελεστή ΦΠΑ (13% η 23%), χωρίς τη μείωση κατά 30%.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση