ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

όταν πληρώνουμε πρόστιμο σε μια περιοδική ΦΠΑ το συμπεριλαμβάνουμε στην εκκαθαριστική σε κάποιο πεδίο ? εγώ στο πεδίο 701 της εκκαθαριστικής έβαλα τα ποσά που έχω δώσει για χρεωστικές ΦΠΑ χωρις την προσαύξηση € 10,91 που πλήρωσα σε μια περιοδική. Επειδή πρέπει να την υποβάλλω σήμερα ενημερώστε με αν πρέπει να το συμπεριλάβω σε κάποιο πεδίο.
 
ευχαριστώ - καλημέρα

  • 1 Απάντηση

Τα ποσά των προσαυξήσεων που καταβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικων δηλώσεων ΦΠΑ δεν εμφανίζονται στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση