Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

prorata Κεντρικού και Υποκαταστήματος.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.
ΤΟ ποσοστό prorata του προηγουμένου έτους εφαρμόζεται επι του συνόλου του ΦΠΑ των δαπανών και των παγίων (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ+ΥΠΟΚ/ΜΑ) ή μόνο στον ΦΠΑ δαπανών και αγορών παγίων του Περιπτέρου ;
Απαιτείται κάποια γνωστοποίηση στην ΔΟΥ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • 1 Απάντηση

ΕΑΝ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ.
PRORATA ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΞΕΙΣ.(ΕΣΟΔΑ)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση