Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Έξοδα πρώτης εγκατάστασης

Καλημέρα,έχω την εξης ερώτηση:ατομική επιχείρηση έκανε έναρξη 31-8-2012,και έχει παραστατικά αγοράς παγίων απο τον μάιο και ιούνιο . Ισχύει το άρθρο 10 παρ.2 του ΚΒΣ ?Θα ήθελα μια απάντηση!Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 10 § 2 του Κ.Β.Σ., τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή πριν την έναρξη λειτουργίας ατομικής επιχείρησης δύναται να καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων αυτών μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη σύσταση τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση κατά την οποία θα γίνει επιλογή να μην τηρηθούν ιδιαίτερα βιβλία απαιτείται υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή επιχείρησης με ρητή αναφορά σ' αυτό.
Επομένως, για να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 10 § 2 του Κ.Β.Σ., οφείλατε να είχατε υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών της υπό ίδρυση επιχείρησης.
Δείτε τα σχετικά θέματα του άρθρου 10 των βιβλίων "Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων - Ανάλυση - Ερμηνεία" και "Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων - Πρακτικό Βοήθημα" του Δημ. Σταματόπουλου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση