Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Δελτίο αποστολής - Διακίνηση

Καλημέρα , θέλω να ρωτήσω σχετικά με την διακίνηση ζώντων ζώων απο τον παραγωγό κτηνοτρόφο (δεν τηρεί βιβλία) στο σφαγείο,τι συνοδευτικό πρέπει να κοπεί μέχρι το σφαγείο?Ο κρεοπώλης κόβει τιμολόγιο δελτίο αποστολής αγροτικών προόιντων από το σφαγείο μέχρι την επιχειρησή του.σωστά?Παρακαλώ μια απάντηση

  • 1 Απάντηση

Για τη διακίνηση ζώντων ζώων από τον παραγωγό κτηνοτρόφο στο σφαγείο με δικό του αγροτικό φορτηγό αυτοκίνητο δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής καθώς δεν υφίσταται ανάλογη υποχρέωση.
   Η υποχρέωση έκδοσης ΔΑ από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ υφίσταται μόνο στην περίπτωση που τα ζώντα ζώα μεταφέρονται με ευθύνη του με δημόσιας χρήσης μεταφορικό μέσο για πώληση (είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων) για επεξεργασία ή συσκευασία.
   Εάν όμως ο αγρότης έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εκδίδει κανονικά ΔΑ όπως όλοι οι επιτηδευματίες. ( Βλέπε άρθρο 11 θέμα  161, 161α στο βιβλίο του Δημ Σταματόπουλου " Ανάλυση-Ερμηνεία ΚΒΣ ").

Προσθέστε τη δική σας απάντηση