Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου απο διανομη κερδων 21%

Σε φυσικό πρόσωπο έχει γίνει παρακράτηση 21% σε διανεμηθέντα κέρδη.
Ο φορολογικός του συντελεστής είανι χαμηλότερος απο 21%. Στην φορολογικη του δήλωση Ε1 σε ποιους κωδικους θα δηλώσει το εισόδημα αυτό καθώς και τον αντίστοιχο παρακρατηθέντα φόρο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση