Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κύρια - Δευτερεύουσα κατοικία

Δύο αδελφές έχουν από 50 % πλήρη κυριότητα σε διαμέρισμα. Η πρώτη μένει μονίμως στο διαμέρισμα η δεύτερη το επισκέπτεται και διαμένει περιστασιακά, ενώ μονίμως διαμένει σε άλλη κατοικία (και οι 2 κατοικίες είναι στην Αθήνα).
Η πρώτη θα το δηλώσει ως κύρια κατοικία και ως ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης θα βάλει 50%; Η δεύτερη θα το δηλώσει ως δευτερεύουσα με ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης 50%;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Όπως ορίζεται στην Εγκ. ΠΟΛ. 1135/2010, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.
Έτσι, στην περίπτωση σας, υποθέτοντας ότι οι δύο αδελφές είναι οι Α και Β και οι κατοικίες είναι Κ1 και Κ2, υφίστανται οι εξής δυνατότητες:
Πρώτη δυνατότητα
Α: Κύρια κατοικία -- Κ1, Ποσοστό ιδιοκτησίας 100%
Β: Κύρια κατοικία -- Κ2. Η Β οφείλει να δηλώσει εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση του ποσοστού της στην αδελφή της και δε δηλώνει ως δευτερεύουσα κατοικία την Κ1.
Δεύτερη δυνατότητα
Α: Κύρια κατοικία -- Κ1, Ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%
Β: Κύρια κατοικία -- Κ1, Ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%. Δευτερεούσα κατοικία -- Κ2.
Η ενδιάμεση λύση που προτείνετε δε μπορεί να σταθεί δεδομένου ότι η Α επωμίζεται το 50% του τεκμηρίου της κύριας κατοικίας και αυτό συνεπάγεται ότι μοιράζεται την Κ1, ως κύρια κατοικία, με κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο, όμως, δε θα είναι καταχωρημένο στο σύστημα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση