Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

κύρια και δευτερεύουσα κατοικία

Γειά σας,
1) ποιος πρέπει να δηλώσει κατοικία που έχω την επικαρπία αλλά κατοικεί σε αυτή η κόρη μου που έχει και την ψιλή κυριότητα
2)ποια η λογική της δευτερεύουσας κατοικίας; ΅Εχω διαμερίσμα που είναι κενά, και άλλα που έχω την επικαρπία αλλά δεν το χρησιμοποιώ ούτε εγώ ούτε η κόρη μου που έχει την ψιλή κυριότητα;
3) Τα κενά διαμερίσματα πως δηλώνονται;
Ευχαριστώ
Νίκος

  • 1 Απάντηση

Υποθέτοντας ότι ερωτάτε για τη συμπλήρωση του πίνακα των τεκμηρίων στο Ε1 (που λογικά έχετε ήδη υποβάλει), σας ενημερώνουμε για λόγους πληροφοριακούς ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική  επιφάνεια της κατοικίας βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.
Για τις δευτερεύουσες κενές κατοικίες, δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.
Οι κενές κατοικίες αναγράφονται ως τέτοιες στο έντυπο Ε2 που συνυποβάλλεται με τη δήλωση εισοδήματός σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση