Κεφάλαιο

νέα ερώτηση

ΕΕΤΗΔΕ 2011

Αγόρασα σπίτι την 25/6/2012 (συμβόλαιο)
Ο παλιός ιδιοκτήτης δεν πλήρωσε το εετηδε του 2011
μέχρι της 30/4/2012 οπότε επέστρεψε στην ΔΟΥ στις 01/05/2012
Παρόλα αυτά πήρε φορολογική ενημερότητα για να κάνει το
συμβόλαιο !
στην ΔΕΗ για να υπογράψω συμβόλαιο μου λένε ότι θέλουν την
βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι έχει εκκαθαριστεί η συγκεκριμένη
παροχή από το
το εετηδε 2011
στην ΔΟΥ μου λένε να πληρώσω το εετηδε του 2011 !
τι μπορώ να κάνω;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την οδηγία που έστειλε το υπουργείο οικονομικών στις
18-07-2012 στην ΔΕΗ οι νέοι  ιδιοκτήτες μπορούν
με το συμβόλαιο να κάνουν σύνδεση χωρίς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης να έχει πληρώσει
το ΕΕΤΗΔΕ  (2011 ή 2012)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση