Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Όταν ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος φιλοξενείται όλο το έτος από κάποιον και το διαμέρισμα είναι κενό, που πρέπει να δηλωθεί; Στο Ε2 ως κενό ή στον πίνακα-5 και με ποιές προϋποθέσεις αφού δεν είναι ...

έχω στην ιδιοκτησία μου διαμέρισμα το οποίο το νοίκιαζα για ένα διάστημα. τα τελευταία χρόνια είναι κενό και το δήλωνα στο ε2 ως κενό φυσικά. το αντίστοιχο διάστημα φιλοξενούμαι συνεχώς(συζώ) με κάποια κυρία. 1)στην φετινή δήλωση και λόγω των τεκμιρίων και ενώ εξακολουθώ και φιλοξενούμαι και το διαμέρισμα είναι κενό που πρέπει να δηλώσω το διαμέρισμα αυτό; πάλι στο ε2 ως κενό ή αλλού; 2) το 2011 για το ίδιο διαμέρισμα νομιμοποίησα τους ημιυπαίθριους χώρους του, στην δήλωση ε1 πρέπει να σημειώσω ναι ότι μεταβλήθηκαν τα στοιχεία του ε9; και πότε πρέπει, εάν απαιτείται, να υποβάλω το ε9;

  • 2 Απαντήσεις

Εφόσον φιλοξενείστε, δε θα συνυπολογίσετε τεκμήριο κύριας κατοικίας. Το τεκμήριο αυτό επιβαρύνει το άτομο που σας φιλοξενεί. Εσείς αναγράφετε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τους κωδικούς 091, 097 και 811. Διαγραμμίζετε επίσης τον κωδ. 092 "Φιλοξενία". Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.)
Στο Ε2, πρέπει, σύμφωνα και με τις οδηγίες του εντύπου, να καταχωρούνται όλα τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου ή εισοδηματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτά εισόδημα ή όχι. Σημειώνεται, ιδιαιτέρως, ότι και στην περίπτωση που το ακίνητο παραμένει κενό όλο το χρόνο, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ.
Τέλος, σχετικά με το τελευταίο σας ερώτημα, σημειώνουμε ότι οι νομιμοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον ν. 3843/2010, ενώ λαμβάνονται υπόψη για τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησης τους να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας – ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου.
Σχετική είναι η Εγκ. ΠΟΛ. 1126/2011 εδώ.

Ευχαριστώ πολύ τον κ. Σταματόπουλο για την σημαντική βοήθειά του και ιδιαίτερα το forin, χωρίς το οποίο πολλοί Έλληνες φορολογούμενοι θα ήταν στο σκοτάδι!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση