Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έναρξη προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.)- Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έναρξη προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.)- Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

  • 1 Απάντηση

Από τις 04.04.2011 η διαδικασία σύστασης και η έναρξη εργασιών των εν λόγω εταιρειών πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3853/2010 και της Κ.Υ.Α. Κ1-802 /23-3-2011, όπου, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών των εν λόγω εταιρειών.
Ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ. ) για τη σύσταση των εταιρειών αυτών ορίζονται:
α) για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) τα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Π. και
β) για τις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες που συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι.
Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Προσθέστε τη δική σας απάντηση