Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Γιατρός - ενδοκοινοτική απόκτηση - ΦΠΑ

Καλησπέρα σας,
Είμαι γιατρός και θέλω να αγοράσω απο Γερμανία εξοπλισμό αξίας ~10.000-15.000 ευρώ. Έχει γίνει στο Μητρώο εγγραφή για ενδοκοινοτική απόκτηση. Ο λογιστής μου λέει ότι θα πρέπει να υποβάλουμε έκτακτη δήλωση για να καταβληθεί ο ΦΠΑ εδώ. Άλλος συνάδελφος (με άλλο λογιστή) αγόρασε (2011) από τον ίδιο Γερμανό προμηθευτή εξοπλισμό χωρίς να καταβάλει ΦΠΑ ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ελλάδα; Τι ισχύει τελικά; Έχω εμπιστοσύνη στο λογιστή μου αλλά και το ποσό του ΦΠΑ δεν είναι ευκαταφρόνητο...Σας ευχαριστώ εκ των προτέρωνΝίκος Βαρβαγιάννης

  • 2 Απαντήσεις

Θα πρέπει να διακρίνουμε δυο περιπτώσεις.
Α) Η αξία του εξοπλισμού να υπερβαίνει τις 10.000 €
Στην περίπτωση αυτή η αγορά θα αντιμετωπιστεί σαν ενδοκοινοτική απόκτηση (ΠΟΛ. 1003/1993).
Επομένως θα πρέπει να γίνει εγγραφή στο σύστημα VIES προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα EL και να γίνει γνωστοποίηση του ως άνω ΑΦΜ/ΦΠΑ στον Γερμανό προμηθευτή, προκειμένου να μην γίνει επιβάρυνση με Γερνανικό Φ.Π.Α.
Για την ως άνω ενδοκοινοτική απόκτηση του εξολισμού, θα πρέπει να υποβληθεί έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. μέχρι την 15η ημέρα του  επόμενου της απόκτησης μήνα, προκειμένου να καταβληθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (άρθρο 38 παρ. 6 Ν. 2859/2000). Επιπλέον, θα πρέπει μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου της απόκτησης μήνα, να υποβληθεί και ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 5 του Ν. 2859/2000 και την ΠΟΛ. 1127/2009.
Δεν χρειάζεται να υποβληθεί δήλωση INTRASTAT άφιξης, αφού η αξία αγοράς που αναφέρεται (μέχρι 15.000 €) είναι χαμηλότερη από το κατώφλι εξομοίωσης, εκτός και εαν έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες τέτοιες αγορές στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή έχετε υπερβεί το κατώφλι αυτό κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. (Σημειώνεται οτι το κατώφλι εξομοίωσης για τη χρήση 2012 είναι 130.000€ για τις αφίξεις).
Β) Η αξία του εξοπλισμού να είναι μικρότερη των 10.000 €
Στην περίπτωση αυτή, όπου το κόστος του εξοπλισμού είναι κάτω των 10.000 € (π.χ. 8.000 €,) δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο VIES και καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ στην Ελλάδα σαν ενδοκοινοτική απόκτηση, αλλά  θα επιβαρυνθείτε με τον Γερμανικό ΦΠΑ (κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. στη Γερμανία 19%).
Εαν όμως επιθυμείτε να φορολογηθείτε γι΄αυτήν την αγορά στην Ελλάδα, μπορείτε να εγγραφείτε προαιρετικά στο σύστημα VIES (ΠΟΛ 1003/1993) και η αγορά αυτή να αντιμετωπισθεί σαν ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλετε τις δηλώσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα (περίπτωση που  η αξία του εξοπλισμού υπερβαίνει τις 10.000 €).
 
 

Σας ευχαριστώ για την αναλυτική απάντησή σας. Μου προέκυψαν όμως 3 νέες απορίες:
1) Και στις 2 περιπτώσεις μπορώ να καταχωρήσω τις αγορές αυτές στα πάγιά μου και να κάνω κανονικά τις αποσβέσεις τους;
2) Το Μάιο αγοράζω προϊόντα (εξοπλισμό) 8.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορώ να πληρώσω το ΦΠΑ στη Γερμανία. Τον Οκτώβριο αγοράζω επιπλέον προϊόντα 3.000. Θα μπω τότε στο VIES και στη διαδικασία της περίπτωσης Α που αναπτύξατε;
3) Τα ίδια ισχύουν για αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων από πωλητή α) υπόχρεο (VAT registered seller)  β) μη υπόχρεο σε ΦΠΑ (non VAT registered seller);
Σας ευχαριστώ και ζητώ συγνώμη που σας κούρασα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση