Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Στοιχείο αυτοπαράδοσης

Καλημέρα,κρεοπώλης με δικα του ζώα κόβει στοιχειο αυτοπαράδοσης?
τι αξία γράφει?

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 41 § 2 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι για την παράδοση αγροτικών προιόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική δραστηριότητα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου που έχουν παράλληλα και δικό τους κατάστημα (επιτηδευματίες), εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, ήτοι ή αξία που θα έπρεπε να καταβάλλει οποιοσδήποτε αγοραστής ευρισκόμενος στο στάδιο εμπορίας αγροτικών προιόντων, κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγροτικών προιόντων, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει τα εν λόγω αγροτικά προιόντα (μέση τιμή χονδρικής).  Η αξία αυτή αποτελεί και το κόστος των πωληθέντων αγροτικών προιόντων ιδίας παραγωγής.
   Σχετική είναι η ΠΟΛ 1144/20-10-2010, στην οποία επισυνάπτεται και υπόδειγμα του ειδικού στοιχείου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση