Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κλινική και Φ.Π.Α. Pro - rata

Σε ιδιωτικη κλινικη η οποια παρεχει υπηρεσιες εξωτερικου ιατρειου και υπηρεσιες περιθαλψης με διανυκτερευση υπολογιζεται φπα prorata? Εγω θεωρω πως ναι αλλα επειδη το ποσο ειναι μεγαλο θα ηθελα μια επιβεβαιωση.
Forin.gr: Παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

  • 2 Απαντήσεις
εγκεκριμένη απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 31 § 1 του Κώδικα Φ.Π.Α., "σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. ..."
Προϋπόθεση επομένως για τον διακανονισμό των κοινών εισροών βάσει της αναλογίας PRO-RATA, είναι η πραγματοποίηση φορολογητέων και μη φορολογητέων πράξεων.
Στην περίπτωση σας, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1100/2010 η οποία διακρίνει τις περ. δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης που παρέχονται από νοσηλευτικά ιδρύματα (φορείς δευτεροβάθμιας υγείας) στα εξωτερικά ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια που διαθέτουν, απαλλάσσονται από το φόρο με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
Αντιθέτως, η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης (για ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική), καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπάγονται στο φόρο με το χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α.
Επομένως, εφόσον η συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική διενεργεί τόσο φορολογητέες όσο και μη φορολογητέες πράξεις, οφείλει να πραγματοποιήσει διακανονισμό των κοινών εισροών της (PRO-RATA).

Ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση