Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Διακοπή υποκαταστήματος

καλημέρα,
τι χρειάζεται για να γίνει διακοπή λειτουργίας υποκαταστήματος ( εννοώ δήλωση σε ικα εφορία κλπ ). Με ΦΤΜ και πάγια. Επίσης όταν γίνεται κλείσιμο υποκαταστήματος δεν πρέπει να λειτουργεί για ένα μήνα ή 3 ?
ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 36 § 1 περ. β' του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση μεταβολών-μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παραδόσεων αγαθών που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, την αλλαγή των τηρούμενων βιβλίων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που ανήκει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές αυτές.
Στην περίπτωση της διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος, τα αποθέματα του υποκαταστήματος (πάγια, εμπορεύσιμα) θα μεταφερθούν με δελτίο αποστολής στην έδρα της επιχείρησης.
Δείτε τα σχετικά έντυπα Μ2 και Μ3 στην ειδική ενότητα φορολογικών εντύπων του Forin.gr εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση