ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Διόρθωση με το χέρι τιμολογίου με σήμανση

ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ Η ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ;

  • 2 Απαντήσεις

Όταν εκδοθεί ένα φορολογικό στοιχείο με λάθος ημερομηνία ή πελάτη ή περιεχόμενο, μπορεί να διορθωθεί, διαγραμμίζοντας το λανθασμένο και γράφοντας επάνω ή κάτω το ορθό, με τέτοιο τρόπο που να διαβάζεται με ευχέρεια το κείμενο που διαγραμμίστηκε.
    Επίσης είναι δυνατόν το λανθασμένο στοιχείο να ακυρωθεί και να εκδοθεί το επόμενο με τα σωστά δεδομένα.Συνηθισμένο λάθος είναι  η λανθασμένη αναγραφή ημερομηνίας πχ αντί 1/4 να γραφεί 1/3 κλπ.
    Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να διαγραμμισθεί το λανθασμένο και να αναγραφεί το σωστό, έστω και αν το στοιχείο έχει εκδοθεί μηχανογραφικά, αφού δεν το απαγορεύουν οι διατάξεις (άρθρο 18 § 1).
    Η Διοίκηση αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που εκδίδονται στοιχεία τα οποία έλαβαν σήμανση, πλην όμως είτε δεν ολοκληρώθηκε η εκτύπωσή τους, γιατί ο εκτυπωτής μάσησε το χαρτί, ή οι εγγραφές εκτυπώθηκαν η μία πάνω στην άλλη, είτε εκδόθηκαν με λανθασμένα στοιχεία, πρέπει να ακυρώνονται με έκδοση ακυρωτικού στοιχείου.
    Η άποψη αυτή της Διοίκησης για έκδοση ακυρωτικού στοιχείου σε όλες τις περιπτώσεις δε βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του ΚΒΣ, αφού το ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται για ακύρωση εγγραφής λόγω λανθασμένης έκδοσης στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών (άρθρο 23 § 2 περ ε' ΚΒΣ). Όταν λοιπόν με την έκδοση του μη ολοκληρωθέντος στοιχείου ή με τη λανθασμένη έκδοση δεν έγινε εγγραφή στα βιβλία, τότε η έκδοση του ακυρωτικού στοιχείου δεν μπορεί να θεωρείται υποχρεωτική. ( βλέπε θέμα 39 άρθρου 18 & θέμα 439α άρθρου 13 του βιβλίου " Ανάλυση-ερμηνεία του ΚΒΣ" έκδοση 2008 του Δημ.Σταματόπουλου).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση