Κεφάλαιο

νέα ερώτηση

Ποιός πληρώνει το χαράτσι; Ο ψιλός κύριος που κατοικεί στο ακίνητο ή ο επικαρπωτής που δεν μένει στο ακίνητο

Έχω κάνει γονική παροχή το σπίτι στο υιό μου (ψιλός κύριος) προ καιρού κρατώντας την επικαρπία. Ο υιός μένει στο σπίτι με την οικογένειά του. Εγώ (πατήρ) δεν μένω στο σπίτι αυτό. Ποιός ωφείλει να πληρώσει το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ);

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 53 § 4 του Ν. 4021/2011, το τέλος βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο  του ακινήτου και σε περίπτωση  επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012  κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση