ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και εκδοθέντα στοιχεία

Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω για μια Ξενοδοχειακή επιχειρηση η οποία πραγματοποιεί πέρα από όλες τις άλλες υπηρεσίες και εκδηλώσεις - γάμους. Συγκεκριμένα:
Συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη το οποίο το καταθέτει στη ΔΟΥ
Με το πέρας της εκδήλωσης κόβει ΑΛΠ σύμφωνα με το συμφωνηθέντα ανάλογα με τα άτομα που πραγματικά παρευρέθησαν.
Οταν πάει ο ιδιώτης να κάνει το διακανονισμό και να εξοφλήσει τη συναλλαγή κόβει ΑΠΥ στο όνομα του ιδιώτη.
Για τις λογιστικές εγγραφές χρησιμοποιεί έναν ενδιάμεσο λογαριασμό(Γ΄κατηγοριας βιβλια) και αποδίδει το ΦΠΑ βάσει της ΑΛΠ.
Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο είναι σωστό να κόβονται δύο στοιχεία για την ίδια πράξη και αν υπάρχει κάποια εγκύκλιος που να αναφέρεται σχετικά το θέμα αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολυ.

  • 1 Απάντηση

Στην περίπτωση που στη δεξίωση υπάρχει ζωντανή μουσική με ορχήστρα τουλάχιστον τριών οργάνων, ο τρόπος απεικόνισης της συναλλαγής καταστήματος με ιδιώτη που εκμισθώνει χώρο για δεξίωση γάμου, βάπτισης κ.λπ. ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 της Εγκ. ΠΟΛ. 1097/2003. Συγκεκριμένα:
"Επισημαίνεται ότι όπως είχε γίνει δεκτό με την 1088860/627/ΠΟΛ.1188/0015/29-7-1994 εγκύκλιο, η οποία εξακολουθεί να ισχύει: Στις περιπτώσεις καταστημάτων που συμβάλλονται με τουριστικά γραφεία,  εφόσον έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. του διοργανωτή συμφωνητικό, εκδίδεται  εισιτήριο εισόδου κατ` εισερχόμενο άτομο, χωρίς αξία με την ένδειξη  "Βάσει συμφωνητικού". Το συμφωνητικό αυτό πρέπει να επιδεικνύεται σε  κάθε φορολογικό έλεγχο. Ομοίως, η συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να  εφαρμοσθεί και για περιπτώσεις καταστημάτων που συμβάλλονται με ιδιώτες  προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. γάμοι, βαπτίσεις  κ.λπ.). Εφόσον για τις περιπτώσεις των πελατών - τουριστικών γραφείων και των ιδιωτών - πελατών (γάμοι κ.λπ.) δεν καταρτίζεται έγγραφη σύμβαση, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται εισιτήρια με την ένδειξη "Ειδική Συμφωνία"."
Επομένως, βάσει των παραπάνω, το ξενοδοχείο, στην περίπτωση όπου συμβάλλεται με ιδιώτη για τη διοργάνωση δεξίωσης γάμου σε αίθουσα του με ζωντανή μουσική με ορχήστρα τουλάχιστον τριών οργάνων οφείλει να εκδίδει εισιτήριο εισόδου κατ' εισερχόμενο άτομο, χωρίς αξία με την ένδειξη "Βάσει συμφωνητικού" εφόσον το συμφωνητικό αυτό έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. ή με την ένδειξη "Ειδική Συμφωνία" εφόσον δεν καταρτίζεται έγγραφη σύμβαση.
Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, το ξενοδοχείο εκδίδει Α.Λ.Π. από την ταμειακή μηχανή (και όχι Α.Π.Υ.) για τη συνολική δικαιούμενη αξία - αμοιβή προς τον ιδιώτη - διοργανωτή της εκδήλωσης.
Δείτε σχετικά τα θέματα 35 - 50 του άρθρου 13α του τρίτου τόμου του βιβλίου "Κώδικας Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων - Ανάλυση - Ερμηνεία" του Δημ. Σταματόπουλου.
Στην περίπτωση που στη δεξίωση δεν υπάρχει ζωντανή μουσική ή υπάρχει με ορχήστρα μέχρι δύο οργάνων, εκδίδονται Α.Λ.Π. με την εκτέλεση κάθε μίας παραγελίας (σερβιρίσματος). Οι Α.Λ.Π. που εκδίδονται παραδίδονται στον ιδιώτη που διοργανώνει την εκδήλωση στο τέλος αυτής.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση