Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Διακοπή επιχείρησης με χρέη στο δημόσιο

Όταν χρωστας σε εφορία και ΤΕΒΕ,μπορείς να κανείς διακοπή της επιχείρησης,χωρίς να χρεωνεσαι πια;

  • 1 Απάντηση

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 Ν2859/2000 Ο ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΔΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΟΥ  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  ΧΡΕΩΝ, Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ,ΧΜΥ ΚΛΠ. ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση