Ειδικό τέλος Ακινήτων - Βιομηχανία

Επιχείρηση χαρακτηρισμένη βιομηχανία με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου(τελευταία ανανέωση 15-12-2008), σύμφωνα με το αρθ.53 παρ.5 του Ν.4021/2011, απαλλάσεται από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων.
Στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. όμως την 17-9-2011, όπως η ΠΟΛ.1211 καθορίζει, η κατηγορία τιμολογίου δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί απαλλαγή, δηλαδή κατηγορία  Γ21Β Ή Γ22Β, όπως μας ανέφερε η Δ.Ε.Η.
Έπίσης στην παρ.η΄ του αρθρ.2 της ΠΟΛ.1211, ορίζεται ότι δικαιολογητικό απαλλαγής είναι το πεδίο κωδικός χρήσης τιμολογίου της βάσης πληροφοριών της Δ.Ε.Η. 
Από τα παραπάνω προκύπτει υποχρέωση για καταβολή του φόρου, το οποίο όμως είναι σε πλήρη αντίθεση με την σαφή πρόθεση του νομοθέτη σύμφωνα με το αρθρ.53 παρ.5 του Ν.4021 για απαλλαγή από την καταβολή του φόρου. Είναι δυνατόν η λάθος καταγραφή στη Δ.Ε.Η. να υπερισχύει των πραγματικών δεδομένων όπως αυτά αποδεικνύονται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και την άδεια οικοδομής βιομηχανικού κτιρίου;     Παρακαλώ για την άποψή σας.

  • 3 Απαντήσεις

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 53 § 5 του ν. 4021/2011, "απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση" και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1211/2011 "όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης, αντίστοιχα, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε."
Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο η συγκεκριμένη επιχείρηση, αν και βιομηχανία, δεν είχε τιμολόγιο βιομηχανικού ρεύματος. Εάν θέλετε, μπορείτε να επανέλθετε με περισσότερες πληροφορίες σχετικά.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε βιομηχανικό ρεύμα μέχρι τον Ιούλιο του 2010 από τη Δ.Ε.Η. Στη συνέχεια άλλαξε πάροχο και μεταφέρθηκε στην σημερινή HELLAS POWER και εξακολουθεί να έχει βιομηχανικό ρεύμα με τον νέο πάροχο. Από την μεταφορά αυτή, το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ άλλαξε αυτόματα την κατηγορία τιμολογίου με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως εμπορικής χρήσης, καθώς όπως μου ανέφεραν από τη ΔΕΗ το σύστημα όταν γίνεται μια διακοπή παροχής δεν μπορεί να γνωρίζει ποιά είναι η χρήση από τον νέο πάροχο. Τελικά με τον "πρόχειρο" τρόπο που το υπουργείο προσδιόρισε τα δικαιολογητικά στην πολ.1211 έχουμε το απόλυτο παράδοξο, μία επιχείρηση με άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας, με άδεια ανέγερσης βιοτεχνικού κτιρίου και βιομηχανικό ρεύμα, να είναι υπόχρεη σε καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. παρ'ότι ο νόμος σαφέστατα την εξαιρεί. Το αξιοπερίεργο είναι πώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό αντιληπτό από τους αρμόδιους, ώστε να προβούν σε διόρθωση, για να μπορέσουμε κι εμείς να αφαιρέσουμε τα εισαγωγικά από το πρόχειρο.
Οσον αφορά το ερώτημα που θέτεται κ. Σταματόπουλε, νομίζω ότι το τιμολόγιο ρεύματος είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσδιορίζει την επιχείρηση και τώρα πλέον που οι διαφορές χρέωσης στα τιμολόγια ρεύματος είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες, δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος αλλαγής του.

Δυστυχώς την πατήσαμε με τον ίδιο τρόπο. Η εταιρέια έκανε την αλλαγή
και τα πλήρωσε. Μήπως μέσω κάποιου δικηγόρου γίνεται κάτι? Ξέρει κάποιος
κάποια πιθανή λύση?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση