Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έκπτωση φπα για επισκευή ιδιόκτητων αυτοκινήτων και λήψη αποζημίωσης

Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επισκευάζει τα  ιδιόκτητα αυτοκίνητα της είτε μεσω δικών της συνεργείων είτε μέσω τρίτων. Στην περίπτωση που θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική μπορει να εκπέσει το φπα της επισκευής καθώς η ασφαλισιτικη θα την  αποζημιώσει με ολο το ποσό του τιμολογιου?

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 30 § 4 περ. ε' του Κώδικα Φ.Π.Α., δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγης η ενδοκοινοτικής οπόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μστοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.
Επομένως, στην περίπτωση της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, ο Φ.Π.Α. των δαπανών εκπίπτεται.
Από την ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλεται η κυρίως δαπάνη. Σε περίπτωση που καταβληθεί όλο το ποσό συν ο Φ.Π.Α., τότε θα προκύψουν έκτακτα ή ανόργανα έσοδα κατά το υπερβάλλον εισπρακτέο ποσό.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση