Μεταβιβάζεται η επικαρπία;

Το 2003 αγοράσθηκε ενα διαμ/μα ,ψηλη κυριότητα στην κόρη μου και την επικαρπεία την Κρατησε μια θεία το πρώην συζύγου μου. Μόλις χωρίσα με τον πρώην συζυγό μου έβαλε την θεία του και του μεταβίβασε το δικαίωμα της επικαρπείας.Η κόρη μου πότε θα αποκτήσει την επικαρπεία του ακινήτου?

  • 5 Απαντήσεις

Η επικαρπία μεταβιβάζεται, και θα μεταβιβαστεί στην κόρη σας όταν ο έχων την επικαρπία τη μεταβιβάσει οικειοθελώς ή μέσω κληρονομιάς.
Συμπληρωματικά υπάρχουν τα εξής ήδη επικαρπείας:
Διαδοχική Επικαρπία
Είναι η επικαρπία που μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο με εντολή του μεταβιβάζοντος ή με διαθήκη του θανόντος. Στην περίπτωση αυτή κάθε δικαιούχος υπόκειται σε φόρο, κατά τον χρόνο που η επικαρπία περιέρχεται σε αυτόν. 
Επικαρπία ορισμένου χρόνου
Είναι η μεταβίβαση της επικαρπίας για ορισμένο χρόνο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η αξία της επικαρπίας ευρίσκεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητος. Το ποσοστό αυτό θα είναι ίσο με το 1/20 για κάθε έτος διαρκείας της επικαρπίας. Μέρος του έτους λογίζεται ως ολόκληρο, ακέραιο, έτος. Η αξία της επικαρπίας ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα 8/10 (ή τα 16/20) της αξίας της πλήρους κυριότητος.
Επικαρπία Αορίστου Χρόνου (Ισόβια)
Η επικαρπία αορίστου χρόνου μεταβιβάζεται με χαριστική πράξη (δηλαδή με δωρεά ή γονική παροχή). Μεταβιβάζεται όμως και αιτία θανάτου.
Διαδοχική Ισόβιος Επικαρπία
Η επικαρπία αυτή συνιστάται αδιαίρετα υπέρ πολλών προσώπων και εξαρτάται από τη ζωή τους. Στη διαδοχική επικαρπία κάθε δικαιούχος υπόκειται σε φόρο κατά το χρόνο που η επικαρπία περιέρχεται σε αυτόν. Το ποσοστό για την ανεύρεση της αξίας της επικαρπίας ορίζεται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, κατά το χρόνο που περιέρχεται σε αυτόν η επικαρπία. Οταν πεθαίνει κάποιος από τους επικαρπωτές και παύσει η επικαρπία του τότε το ποσοστό για τον υπολογισμό της αξίας της επικαρπίας που θα μεταβιβασθεί στον επόμενο επικαρπωτή, όπως έχει ορισθεί, καθορίζεται με την ηλικία του μεγαλυτέρου από τους επικαρπωτές. Οταν πεθαίνει ο τελευταίος από τους επικαρπωτές τότε το ποσοστό για τον υπολογισμό της αξίας της επικαρπίας που θα μεταβιβασθεί στον ψιλό κύριο, ορίζεται με την ηλικία του νεότερου από τους επικαρπωτές.

Στην προκειμένη περίπτωση η Επικαρπεία θα περιέλθει στην μικρή που έχει
την ψιλή κυριότητα με τον Θάνατο της Θείας ,το δικαίωμα της επικαρπείας
μεταβιβάζεται ως άσκηση ,δλδ η Θεία έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει οπως
και έκανε την άσκηση του δικαιώματος της ,μόλις απεβιώσει παύει και το
εν λόγο δικαίωμα .( Αγαπητε Paris Stamatopoulos μπερδέψατε λίγο την κυρία που έθεσε το ερώτημα )

Αφού η  επικαρπία μεταβιβάστηκε από την θεία στον ανιψιό της (πατέρα της μικρής), τότε η συνένωση της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα θα λάβει χώρα μόνο με μεταβίβαση από τον πατέρα ή μέσω της κληρονομιάς.
Το γεγονός της μεταβίβασης της επικαρπίας από την θεία στον ανιψιό της είναι δεδομένο, από την ερώτηση, έχει ήδη συμβεί. 
Άρα η απάντηση είναι σωστή, δεν εξετάζεται πλέον ο χρόνος που θα αποβιώσει η θεία. (Κατά την μεταβίβαση της επικαρπίας εξετάζεται εάν υπήρξε συναινέσει του ψιλού κύριου ή όχι  ή σε περίπτωση ανηλίκου της συναίνεσης του έχοντος την γονική μέριμνα)

Η μεταβίβαση μεσω αγοροπωλησίας  της επικαρπίας μπορεί να γίνει εφικτή αλλά όταν ο αρχικός επικαρπωτής επιβιώσει το ακίνητο θα επελθει εξολοκλήρου στον ψιλο κύριο.Δηλαδή ο αγοραστής της επικαρπίας είναι στον αέρα όταν ο αρχικός επικαρπωτής επιβιώσει η πληρη κυριότητα του ακινήτου θα επελθει στον ψιλο κύριο.

καλησπερα θα ηθελα να σας κανω μια ερωτηση κι αν μπορειτε να μου απαντησετε. Καποιος που εχει την επικαρπια ενος ακινητου μπορει να γραψει την επικαρπια σε αλλο ατομο εκτος του ψιλου κυριου για μετα το θανατο του?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση