Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Πώς διενεργούνται οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές με τρίτες χώρες;

Πώς διενεργούνται οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές με τρίτες χώρες;

  • 1 Απάντηση

Α) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές με οχήματα Φ.Δ.Χ της χώρας μας με τις τρίτες χώρες, είτε προς αυτές (διμερείς), είτε μέσω αυτών (τράνζιτ), είτε τριγωνικές, καθορίζονται από Διμερείς Συμφωνίες και διενεργούνται στα πλαίσια αυτών των Διμερών Συμφωνιών.
Οι μεταφορές αυτές διενεργούνται με έντυπο ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ατελής άδεια ή με καταβολή τελών) για διμερή, transit ή τριγωνική μεταφορά όταν αυτό απαιτείται από τη Διμερή Συμφωνία.
[ Τριγωνική μεταφορά, είναι η μεταφορά που διενεργείται μεταξύ δύο χωρών αλλά από αυτοκίνητο που είναι καταγεγραμμένο σε τρίτη χώρα ( π.χ Ελληνικό φορτηγό φορτώνει από Ουκρανία με προορισμό τη Ρωσία), η οποία μπορεί να διενεργηθεί α) με τη χρήση άδειας τρίτων χωρών ή β) με άδεια ΕΔΥΜ]
Η Άδεια διέλευσης είναι προσωπική (εκδίδεται στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης) και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους, ισχύει για ένα πλήρες ταξίδι μετ΄επιστροφής, δηλαδή η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι τόση όση χρειάζεται για την πραγματοποίηση μιας μεταφοράς.
Ο Έλληνας μεταφορέας για να διενεργήσει μια διεθνή εμπορευματική μεταφορά σε μια άλλη χώρα εφοδιάζεται με την σχετική άδεια από τα τελωνεία εξόδου της χώρας μας.

Β) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΔΥΜ-CEMT-ECMT)
Για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε τρίτες χώρες, δίνεται η δυνατότητα σε μεταφορείς χωρών που είναι ενταγμένες στην ΕΔΥΜ να διενεργούν μεταφορές βάσει αυτής.
Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός κρατών μελών της ΕΔΥΜ.

Κ-Μ ΤΗΣ ΕΔΥΜ : Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν,Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία,Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Δανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, FYROM, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Αγγλία.

Η διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με ΑΔΕΙΑ ΕΔΥΜ, προϋποθέτει την ύπαρξη επί του ΦΔΧ αυτοκινήτου κατά την διάρκεια του ταξιδιού εντύπου της ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜ και του ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, τα οποία να έχουν χορηγηθεί στον ίδιο μεταφορέα, ώστε να επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ανάλογα από τον μεταφορέα.

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ παρέχουν το δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών :
α) από την Ελλάδα προς τα άλλα Κ-Μ της ΕΔΥΜ και αντίστροφα
β) διαμέσου Κ-Μ της ΕΔΥΜ (transit)
γ) από οποιοδήποτε Κ-Μ της ΕΔΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και αντίστροφα

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ
α) δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην επικράτεια των ΚΜ της ΕΔΥΜ, δηλαδή μεταφορών στις οποίες τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται μέσα στο ίδιο ΚΜ
β) είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου μεταφορέα), αμεταβίβαστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα οχήματα της μεταφορικής επιχείρησης με διαδοχικό τρόπο

Ο Οδηγός της ΕΔΥΜ βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥΜ (www.Internationaltransportforum.org/europ/index.htlm>ECMT Multilateral Quota User Guide 2009)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση