Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νομικών πρόσωπων;

Με τι συντελεστή φορολογείται η αξία των ακινήτων των νομικών πρόσωπων;

  • 1 Απάντηση

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6%ο. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, κτίσματα των νομικών προσώπων φορολογούνται με συντελεστή 1‰.
Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Προσθέστε τη δική σας απάντηση