Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4548/2018

Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (Ν. 4548/2018)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548 

ΦΕΚ Α’ 104/13.06.2018 

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α [1]

[1] Ο τίτλος του Ένατου Α΄ Τμήματος προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 5066/2023 (ΦΕΚ A 188 - 14.11.2023). 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Προσοχή: Τα άρθρα 172-175 του παρόντος νόμου καταργούνται σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 115 και του άρθρου 116 του ν. 4635/2019 από 31.1.2020. Βλ. τις νέες διατάξεις εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 

Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ