Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Ν. 4635/2019, Άρθρα 85-116

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635

ΦΕΚ A 167 - 30.10.2019​

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα άρθρα 85 έως 116 του Ν. 4635/2019, τα οποία σχετίζονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 4635/2019, πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ