Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 31)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 3986/2011 που αφορούν το Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 3986/2011, πατήστε εδώ.