Βοήθεια

Ποια η διαφορά μεταξύ Basic, Plus και Premium χρήστη του Forin.gr;

Παρατίθενται ακολούθως οι διαφορές μεταξύ των πακέτων Basic (Δωρεάν Εγγραφή), Plus και Premium του Forin.gr.

  Basic Plus Premium
Καθημερινή Οικονομική Ενημέρωση
Πρόσβαση στην καθημερινή ειδησεογραφία (ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.)
Πρόσβαση σε επιλεγμένα άρθρα των συντελεστών του Forin.gr αποκλειστικά για τους συνδρομητές (όπως π.χ. η εβδομαδιαία ανασκόπηση της ύλης της ιστοσελίδας μας)  
Πρόσβαση στο πρωτότυπο έγγραφο των αποφάσεων, εγκυκλίων, διοικητικών λύσεων  
Προσθήκη σημειώσεων
Προσθήκη θεμάτων στα αγαπημένα μου
Φορολογική νομοθεσία
Πρόσβαση στο σύνολο της φορολογικής, λογιστικής & εμπορικής νομοθεσίας
(περισσότερους από 200 κωδικοποιημένους νόμους, όπως κάθε στιγμή ισχύουν)
 
Πρόσβαση στις προϊσχύουσες διατάξεις των νόμων είτε μέσω σημειώσεων πάνω στο κείμενο είτε με παράθεση των προηγούμενων εκδόσεων στο τέλος κάθε παραγράφου/άρθρου του νόμου  
Πρόσβαση στις σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκυκλίους/διοικητικές λύσεις ανά παράγραφο/άρθρο  
Αναζήτηση στο κείμενο του νόμου με λέξεις κλειδιά  
Δυνατότητα εκτύπωσης άρθρου  
Δυνατότητα μετατροπής άρθρου σε PDF  
Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων του χρήστη στα άρθρα των νόμων  
Προσθήκη συντομεύσεων για άμεση μετάβαση σε άρθρα/παραγράφους των νόμων  
Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου «αγαπημένων» νόμων του χρήστη  
Ηλεκτρονικά Βιβλία
Πρόσβαση στην ενότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων    
 • Έλεγχος Επιχειρήσεων. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Ευθύνη διοικούντων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 • Παρακράτηση φόρου. Υπόχρεοι. Συντελεστές.
 • Συντελεστές Φορολογίας
 • Περιουσία και μεταβολή της (Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, Πόθεν έσχες, Ανάλωση κεφαλαίου)
 • Απόδειξη Δαπάνης
 • Ταμειακές Μηχανές
 • Φορολογία Αυτοκινήτων
 • Φορολογία Εισοδήματος από Ακίνητα
   
Αναζήτηση στο κείμενο του βιβλίου με λέξεις κλειδιά    
Ανάγνωση βιβλίου σε κινητά/tablet     Μελλοντικά
Φορολογικές Δηλώσεις
Πρόσβαση στο σύνολο των Φορολογικών Δηλώσεων (οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης ανά κωδικό)    
 • Ε1 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Χρήσεις 2010-2014)
 • Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Χρήσεις 2013-2014)
 • Ε3 - Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. Οικονομικό έτος 2014 (Χρήσεις 2013-2014)
 • Ν - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Χρήση 2014)
 • Ε9 - Δήλωση στοιχείων ακινήτων
 • Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Χρήσεις 2013-2014)
 • Ε41 - Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και απόδοσης του φόρου
 • Φ2 - Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
 • Φ4, Φ5: Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών
 • Καταστάσεις πελατών - προμηθευτών (Συγκεντρωτικές καταστάσεις)
 • Καταστάσεις συμφωνητικών
 • Υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
 • Οδηγίες συμπλήρωσης «Πίνακα Προσδιορισμού Ετήσιας Τεκμαρτής Δαπάνης» Οικονομικά έτη 1996 - 2014
   
Ειδοποιήσεις
Λήψη Forin.gr Newsletter
Δυνατότητα εξατομίκευσης των newsletter που λαμβάνονται στο προσωπικό e-mail του χρήστη ανά θέμα/συχνότητα αποστολής  
Ερωτήσεις
Προσθήκη ερώτησης
Προσθήκη απάντησης
Προσθήκη σχολίου
Φορολογικό Ημερολόγιο
Προβολή φορολογικών υποχρεώσεων
Δυνατότητα αναζήτησης/φιλτραρίσματος φορολογικών υποχρεώσεων
Πρόσβαση στη συνδεδεμένη νομολογία    
Αποστολή Υπενθύμισης στο e-mail    
Εφαρμογές
Πρόσβαση στις εφαρμογές του Forin.gr      
Έλεγχος ΑΦΜ
Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας      
Υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Υπολογισμός Τεκμηρίων Δαπανών Διαβίωσης & Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων
Υπολογισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου
Φορολογικά Έντυπα
Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς ΕΚΤ
Δασμολόγιο - TARIC
Συχνές Ερωτήσεις Γ.Γ.Π.Σ.
Forin.gr Widgets (για blogs/ιστοσελίδες)
Μηχανή αναζήτησης φορολογικών θεμάτων
Δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης (νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι, ειδήσεις κ.α.)
Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης (νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι, ειδήσεις κ.α.)
Αποθήκευση αναζήτησης  
Δυνατότητα αναζήτησης μέσα στους νόμους  
Λοιπά προνόμια
Προσφορές, εκπτώσεις σε άλλα προιόντα ή υπηρεσίες του Forin.gr  
Σεμινάρια
Προβολή σεμιναρίων
Αναζήτηση σεμιναρίων
Αγγελίες  
Δυνατότητα καταχώρισης αγγελίας προσφοράς εργασίας