Βοήθεια

Τι είναι το Forin.gr;

Το Forin.gr αποτελεί τη διαδικτυακή πύλη της εκδοτικής εταιρείας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ».

Σε λειτουργία στο διαδίκτυο από το 2002, ανανεώθηκε ριζικά το 2010 στοχεύοντας στην έγκυρη και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών φορολογικής ενημέρωσης και πληροφόρησης, στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών που συμβάλουν στη γνώση του φορολογικού δικαίου και των ακολουθούμενων βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμοσμένη φορολογία καθώς και στην αντικειμενική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας.

Κομβικό σημείο στη λειτουργία της ιστοσελίδας αποτελεί η δημιουργία της συνδρομητικής ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ "Analysis", η οποία βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές του 2014 επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών των συνδρομητών του.