Βοήθεια

Ποιοι είναι οι συντελεστές του Forin.gr;

Δημιουργοί και διαχειριστές του Forin.gr είναι οι Πάρης Σταματόπουλος και Γιάννης Σταματόπουλος.

  • Ο Πάρης Σταματόπουλος είναι:

α) κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου του Birmingham και β) πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Ο Γιάννης Σταματόπουλος είναι:

α) διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της φορολογίας, β) κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος ΜΒΑ των τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Forin.gr έχει την επιμέλεια του συνεργαζόμενου συγγραφέα:

  • Δημήτρη Σταματόπουλου, πτυχιούχου ΑΒΣΘ τ. Γενικού Δ/ντη Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, Συγγραφέα φορολογικού δικαίου, Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου