Βοήθεια

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω σύνθετη αναζήτηση;

Η δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους, διοικητικές λύσεις, ειδήσεις, ερωτήσεις και άλλα τα οποία δεν μπορείτε να εντοπίσετε κατά τη διαδικασία της γρήγορης αναζήτησης. 

Επιλέγοντας "Αναζήτηση" από το κεντρικό μενού πλοήγησης του Forin.gr, μεταβαίνετε στη σελίδα της Σύνθετης Αναζήτησης, όπου συναντάτε την ακόλουθη εικόνα:

Αφού επιλέξετε αριστερά σε ποια ενότητα του Forin.gr επιθυμείτε να αναζητήσετε (1), εισάγετε ακολούθως τη φράση την οποία θέλετε αντιστοίχως στα πεδία "Με τη φράση" ή "Με την ακριβή φράση". 

Στο πεδίο "Με τη φράση" (2) εισάγετε τη λέξη ή/και τη φράση που επιθυμείτε να αναζητήσετε. Προτιμήστε το πεδίο αυτό, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της λέξης που ψάχνετε. Η αναζήτηση πραγματοποιείται βάσει της ρίζας των λέξεων που εισάγετε.

Στο πεδίο "Με την ακριβή φράση" (3) εισάγετε την ακριβή λέξη ή/και τη φράση που επιθυμείτε να αναζητήσετε. Προτιμήστε το πεδίο αυτό, εάν είστε βέβαιοι για τον τύπο της λέξης που ψάχνετε. Η αναζήτηση πραγματοποιείται βάσει των ακριβών λέξεων που εισάγετε.

Σημείωση: Όπως παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε να αναζητήσετε τη φράση ή την ακριβή φράση οπουδήποτε στο κείμενο ή αποκλειστικά στον τίτλο των θεμάτων της βάσης του Forin.gr.

Εφόσον επιλέξετε την αναζήτηση στη Νομοθεσία ή στις Αποφάσεις - Νομολογία, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα αναζήτησης βάσει του αριθμού και του έτους του νόμου, της απόφασης ή της εγκυκλίου. Χαρακτηριστική η ακόλουθη εικόνα (βλ. σημείο (4)):

Αφού συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία, πατήστε "Αναζήτηση". Τα αποτελέσματα της αναζήτησης ομαδοποιούνται ανά ενότητα από την οποία προκύπτουν π.χ. Νομοθεσία, Αποφάσεις κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο την πληροφορία που αναζητάτε.